Gyógyszer keresés
Menü
Vény nélkül kapható termékek
Betűrend szerinti listák
 
DIGOXIN-RICHTER 250 MIKROGRAMM TABLETTA

Vényköteles

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Digoxin-Richter 250 mikrogramm tabletta


2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

250 mikrogramm digoxin tablettánként.
A készítmény 75,25 mg laktóz-monohidrátot is tartalmaz tablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1. pontban.


3. GYÓGYSZERFORMA

Tabletta: csaknem fehér színű, szagtalan, kerek, lapos felületű, metszett élű, egyik oldalán mélynyomású "D" jelzéssel ellátott tabletta. Törési felülete csaknem fehér.


4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

Szívelégtelenség: Főként a pumpafunkció elégtelensége (low output failure) esetén ajánlott a kompenzáció elérésére, különösen akkor, ha a szívelégtelenség pitvarfibrillációval vagy pitvari flutterrel jár együtt.
Pitvarfibrilláció
Pitvari flutter
Paroxysmalis supraventricularis tachycardia

4.2 Adagolás és alkalmazás

Mivel a glikozidszükséglet egyénenként nagymértékben különbözik, az adagolást minden esetben egyedileg, a kezelendő betegség, vesefunkció, kísérőbetegségek, zsírmentes testtömeg, életkor, az együtt adott egyéb gyógyszerek s a beteg egyéni válaszreakciója alapján kell megállapítani.
Általános szempontok:
1. pitvari arrhythmiák kezelésekor általában nagyobb adag szükséges, mint szívelégtelenség kezelése esetén;
2. a testtömeg figyelembevételekor az ún. zsírmentes testtömeggel (lean body mass) kell számolni, mert a zsírszövet nem tartozik a digoxin eloszlási teréhez;
3. a vesefunkció ellenőrzése lehetőleg a kreatinin clearance követésén alapuljon;
4. az újszülöttek és gyermekek digoxin dózisának megválasztásakor a testtömeg mellett az életkor is fontos tényező;
5. az adagolás megállapításánál figyelembe kell venni az elektrolit egyensúlyt, a szöveti oxigenizáció mértékét, a pajzsmirigy állapotát, az egyéb kísérő betegségeket és az egyidejűleg adott gyógyszereket (ld. 4.4 , 4.5 pont).

Felnőttek kezelése:
A kezelés elkezdhető a fenntartó adag adásával vagy telítő adag alkalmazásával.
1. Gyors digitalizálás telítő dózissal
- A tervezett telítő adagot 24 óra alatt, több részletben kell beadni. Első adagként a tervezett dózis felét, a többit - a beteg ellenőrzése mellett, az egyes adagokra adott klinikai választól függően - osztott adagban 6 - 8 óránként.
- Átlagos adagolás normális vesefunkció esetén, még nem digitalizált betegnek: 0,5-0,75 mg (2-3 tbl.) egyszeri adag után 0,25 mg (=1 tbl.) 6 óránként a megfelelő hatás kialakulásáig.
A teljes telítő adag: 1-1,5 mg/24 óra (4 - 6 tbl/24 óra).
- A terápiás vérszint (0,8-2,0 ng/ml). A digoxin vérszintjének meghatározásához a vérmintát az utolsó adag bevétele után legalább 6 - 8 óra múlva kell levenni.
- Beszűkült vesefunkció esetén a tervezett telítő dózis ne haladja meg a 6 - 10 µg/ttkg-t.
2. Fenntartó adag a gyors digitalizálás után és lassú digitalizálás fenntartó adaggal:
Normális vesefunkció esetén átlagosan 0,125-0,375 mg/nap (1/2 tbl. - 1 1/2 tbl.). Egyes esetekben, főként nagy zsírmentes testtömegű betegeknek, napi 0,5 mg (2 tabl.) adása is szükséges lehet.
A fenntartó adag alkalmazásával 6-7 nap után érhető el az egyensúlyi állapot (steady state).
A telítő és fenntartó adagot is csökkenteni kell beszűkült vesefunkció, hypokalaemia, hypothyreosis, kis zsírmentes testtömeg (lean body mass) esetén.

Idős korban mind a telítő, mint a fenntartó adagot csökkenteni kell. Általában napi 0,125-0,25 mg fenntartó adag elegendő hatású.

Gyermekek kezelése:
Gyermekkorban is az adagolás egyedi megállapítása szükséges. Az alábbi adagok az igen változó egyéni glikozidszükséglet miatt csak az adott csoportra vonatkozó átlagos szükségletet jelentik.
A koraszülöttek és éretlen újszülöttek különösen érzékenyek a digitáliszra míg az 1 hónap-2 év közötti gyermekeknek viszonylag nagyobb adag adása lehet szükséges, mint az ennél idősebb gyermekeknek.
Normális vesefunkció és testtömeg (lean body weight) mellett a Digoxin-Richter tabletta szokásos adagja:
Telítő adag:
2 - 5 év között: 30-40 µg/ttkg
5-10 év között: 20-35 µg/ttkg
10 éves kor felett a testtömegre számított felnőtt adag
adható (10-15 µg/ttkg).

A telítő adag kb. felét egyszerre, a maradékot az egyes adagokra adott klinikai választól függően 6-8 óránkénti elosztásban javasolt adni.

Fenntartó adag: általában a telítő dózis 25-35%-a.

A Digoxin-Richter tabletta biztonsággal nem osztható, ezért csecsemő- és kisgyermekkorban lehetőleg egyéb gyógyszerforma alkalmazandó.

4.3 Ellenjavallatok

Ismert digitálisz allergia, ill. a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység.
Súlyos kamrai ritmuszavarok (kamrafibrilláció vagy kamrai tachycardia).
Súlyos bradycardia.
Hypertrofiás obstructiv cardiomyopathia (HOCM).
Pitvarfibrillációval kísért Wolff-Parkinson-White szindróma (a digitálisz adása kamrai tachycardiát vagy kamrafibrillációt okozhat).
Krónikus constrictiv pericarditis.
II-III fokú AV blokk.
Carotis sinus hyperaesthesia vagy sinus csomó betegség esetén (sick sinus szindróma) csak pacemaker behelyezés után adható digoxin, mivel ilyen esetekben a digitálisz hatására súlyos sinus bradycardia vagy sinoatrialis blokk léphet fel.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Akut myocardialis infarctusban vagy súlyos tüdőbetegségben a digitálisz adása óvatosságot igényel, mivel ezek a betegek sokkal érzékenyebbek a digitálisz kiváltotta ritmuszavarokra.
Tervezett elektromos kardiverziót megelőzően a digitálisz adását két nappal előbb el kell hagyni, mivel terápia rezisztens kamrafibrilláció léphet fel. Amennyiben digitalizált betegnél az elektromos kardiverzió elkerülhetetlen, alacsony feszültség alkalmazása javasolt.
Digoxin kezelés mellett végzett terheléses vizsgálatok téves pozitív ST-T eltéréseket mutathatnak.
Digoxin kezelés mellett a szérum elektrolitok és a vesefunkció időszakos ellenőrzése javasolt.
Sinus tachycardia nem indikációja a digitálisz kezelésnek, hacsak nem társul szívelégtelenséggel.
A digitálisz kevésbé hatásos az ún. "high output failure" (pl. arteriovenosus fistula, anaemia, infekció vagy hyperthyreosis okozta szívelégtelenség) esetén.
A hyperthyreosist kísérő pitvari arrhythmiák általában rezisztensek a digitálisz kezelésre, míg hypothyreosisban a szokásosnál alacsonyabb dózist kell alkalmazni.
Hypercalcaemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia elősegítheti a digitálisz intoxikáció kialakulását, ezért a digoxin adása előtt ezek szintjét normalizálni kell.
Hypocalcaemia ineffektív digoxin hatást eredményezhet.
Ritkán előforduló, örökletes galaktóz intoleranciában, Lapp laktáz-hiányban vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szedhető.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Kortikoszteroid, kacs-diuretikumok, tiazidok, laxatívumok, amfotericin-B, ß2-agonisták (pl. szalbutamol) adása hypokalaemiát és hypomagnesaemiát okozhat, így a digoxin toxicitása fokozódhat. Digitalizálás előtt a szérum kálium szintet normalizálni kell.
Kálcium, különösen intravénásan adva, digitalizált egyénben súlyos arrhythmiát okozhat.
Kinidin, kálcium-antagonisták, amiodaron, propafenon, flekainid, indometacin, itrakonazol, egyes antibiotikumok (pl. eritromicin, tetraciklin) digitalizált betegben emeli a szérum digoxin szintet, így fokozza az intoxikáció veszélyét.
Szimpatomimetikumok egyidejű adása fokozza a ventricularis arrhythmiák előfordulását, miután mindkétszer fokozza az ektópiás pacemaker aktivitást.
A szérum kálium szintjét növelő készítmények (spironolakton, amilorid, triamteren, kálium-sók, szukcinilkolin) elősegíthetik ritmuszavar kialakulását.
Béta-blokkolók vagy Ca-antagonisták egyidejű adása digoxinnal komplett szívblokkot okozhat, mivel hatásuk az AV csomón összeadódik.
Fenitoin csökkenti a steady-state szérum digoxin koncentrációt.
Antacidok, kaolin-pektin, szulfaszalazin, neomicin, kolesztiramin, bizonyos daganatellenes szerek, metoklopramid csökkentik a digoxin felszívódását, így hatástalanul alacsony digoxin szint alakulhat ki.
Bizonyos antibiotikumok fokozhatják a digoxin felszívódását a bélből.
Propanthelin, diphenoxylat csökkenthetik a bélmotilitást, ezzel emelve a digoxin felszívódását, intoxikáció alakulhat ki.

4.6 Terhesség és szoptatás

Nem ismert, hogy a digoxinnak lenne mutagén, teratogén vagy karcinogén hatása. A digoxin átjut a placentán, így az újszülöttben az anyáéval megegyező szérum-digoxin koncentráció mérhető. Kis mennyiségben átjut az anyatejbe is.
Az újszülöttek eltérő érzékenységet mutatnak a digitálisz készítményekre.

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások


A mellékhatások szervrendszerek szerint és gyakorisági kategóriákban vannak felsorolva. MedDRA szerinti gyakorisági kategóriák: nagyon gyakori (?1/10), gyakori(?1/100 - <1/10), nem gyakori (?1/1000 -<1/100), ritka (?1/10 000 -<1/1000) és nagyon ritka (<1/10 000).

Szervrendszerek
Gyakori (?1/100 - < 1/10)
Ritka (?1/10 000 - <1/1000)
Nagyon ritka (<1/10 000)
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek


Thrombocytopenia
Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek
Étvágytalanság


Pszichiátriai kórképek


Apathia, Pszichózis,
Idegrendszeri betegségek és tünetek
Szédülés

Fejfájás

Szembetegségek és szemészeti tünetek
Látászavar (homályos látás vagy sárga villanások)


Szívbetegségek és szívvel kapcsolatos tünetek
Bigeminia, Trigeminia, PR megnyúlás

Kamrai tachycardia, Atrioventricularis disszociáció, Akcelerált junctionalis (nodalis) ritmus, ventricularis extrasystolia (unifokális vagy multifokális), ST depresszió, Pitvari tachycardia blokkal, AV blokk
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek
Hányinger, Hányás

Hasmenés
Intestinális haemorrhagias necrosis
Hasi fájdalom
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei


Maculopapulosus kiütés, egyéb bőrreakciók
A nemi szervekkel és az emlőkkel kapcsolatos betegségek és tünetek


Gynaecomastia
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók


Gyengeségérzet


4.9 Túladagolás

Viszonylag gyakran fordul elő, mert a digoxin terápiás hatásszélessége kicsi.

Tünetei
Korai tünet a hányinger, hányás, étvágytalanság, amit hasmenés, hasi fájdalom, nyálfolyás, izzadás kísérhet. A központi idegrendszeri tünetek közül fejfájás, arcfájdalom, gyengeségérzet, paraesthesia, depresszió, hallucináció, dezorientáció, színlátás zavar fordulhat elő. A kardiális tünetek közül bármilyen ritmuszavar kialakulhat. Gyakori a kamrai extrasystolia, bigeminia, trigeminia, bradycardia, vezetési zavarok, AV blokk, pitvari tachycardia AV blokkal vagy anélkül, ektópiás (junctionalis) ritmus, kamrai tachycardia, kamrafibrilláció. Az EKG-n korai jel lehet a PQ szakasz megnyúlása. Jellegzetes az ún. sajkaszerű ST depresszió, ami nem feltétlenül toxikus jel, lehet magának a digitálisz kezelésnek a következménye is.
Gyermekkorban az intoxikáció korai tünetei egyrészt gastrointestinálisak, másrészt kardiális arrhythmiák, leggyakrabban vezetési zavar, pitvari tachycardia blokkal, ritkábban kamrai arrhythmiák.

A túladagolás kezelése
Enyhe esetben a digoxin elhagyása, a beteg monitorozása és szükség szerint a kalium szint rendezése többnyire elegendő. Amennyiben szükséges, antiarrhythmiás szerek adhatók (fenitoin, lidokain, atropin, stb.), szükség esetén pacemaker bevezetésére vagy elektromos kardioverzióra is sor kerülhet, bár ez utóbbi esetben fennáll a terápia rezisztens kamrafibrilláció veszélye. A haemodialízis, haemoperfusio, a forszírozott diuresis hatástalan.
Masszív túladagolás esetén hyperkalaemia alakulhat ki, ami önmagában is halálos lehet. Ilyen esetben inzulin és glükóz infúzió mellett, amennyiben a hyperkalaemia nem javul, dialízis is szóba jön.
Életveszélyes esetben digoxin-specifikus antitestek adása szükséges.


5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

ATC kód:C01A A05

Hatóanyaga, a digoxin közvetlenül gátolja a membránhoz kötött Na/K-ATP-ase enzimet, ami a szívizomsejtből aktív transzport mechanizmussal kijuttatja a Na-t. A gátlás eredményeként megnő az intracelluláris Na koncentráció és csökken az intracelluláris K koncentráció. A megnövekedett intracelluláris Na tartalom következtében nő az intracelluláris Ca koncentráció.
A digoxin szívizomra kifejtett hatása dózisfüggő. A pozitív inotrop hatás fokozza a myocardium összehúzódásának erejét, a kamrák szisztole ideje alatt történő kiürülését, csökkenti a végszisztolés volument, a végdiasztolés nyomást, valamint a dilatált szív méretét. Ezáltal szívelégtelenségben alkalmazva javul a szívkontrakciók hatásfoka, csökken a myocardium oxigénfogyasztása, a pulmonaris vénás nyomás csökkentése révén javul a dyspnoe és orthopnoe.
A sinus csomón és az AV csomón kifejtett vagomimetikus hatása révén, illetve a nodalis rostok konduktivitásának csökkentése által negatív chrono-, illetve dromotrop hatást fejt ki, így csökkenti a szívfrekvenciát és lassítja az ingervezetést.
Pozitív bathmotrop hatása révén fokozza a szívizom automáciáját, a heterotrop ingerképzést (ld. Mellékhatások).
Nagy dózisban a szimpatikus idegrendszert is aktiválja (ld. Mellékhatások).

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás:
A gyomor-béltraktusból kb. 70%-os biológiai hasznosíthatósággal, passzív úton szívódik fel. Étkezés a gyógyszer felszívódását lassítja, de mértékét nem befolyásolja. Nagy mennyiségű rost (pl. korpa) egyidejű fogyasztása rontja a felszívódást. Egyes bélbaktériumok a digoxint kardiálisan inaktív digoxin származékká (pl. dihidroxidigoxin) alakíthatják át, ezzel csökkentve a várt hatást.
Eloszlás:
A digoxin hatása a bevételt követően kb. 0,5-2 óra múlva kezdődik, a maximális hatás 2-6 órán belül alakul ki. A szövetekben - így a szívben is - kumulálódik, így hatása elsősorban nem a plazma csúcskoncentrációtól, hanem a szöveti kumuláció mellett beálló egyensúlyi állapottól (ún. steady-state) függ. A digoxin átjut a vér-agy gáton, valamint a placentán is. 20-25%-a a plazmafehérjékhez kötődik.
Kiválasztás:
A vesén át választódik ki. Az intravénásan adott digoxin 50-70%-ban változatlanul, a többi hányada metabolit formájában ürül ki. A renális kiválasztás a GFR-től függ. Normális esetben a digoxin felezési ideje a szervezetben 1,5 - 2,0 nap, anuriás betegben 4-6 nap. A szervezetből dialízissel, ill. haemoperfusióval nem távolítható el.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei


6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, zselatin, talkum, kukoricakeményítő, laktóz-monohidrát (75,25 mg).


6.2 Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év

6.4 Különleges tárolási előírások

Legfeljebb 25oC-on tárolandó.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

50 db tabletta garanciazáras PE kupakkal lezárt fehér PP tartályban és dobozban.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Megjegyzés ?? (két kereszt)
Osztályozás:
II. csoport
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

Bármilyen fel nem használt készítmény illetve hulladékanyag megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani.


7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Richter Gedeon Nyrt.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Magyarország


8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA

OGYI-T-3144/01


9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK / MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK DÁTUMA

1960. június 14. /2010.június 28.


10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

2010.06.28.

324948/55/09
OGYI/1020/2010